B Gym is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als je een B Gym abonnement hebt, een B Gym abonnement wil afsluiten of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door B Gym.

 Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE VAN JOU GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

B Gym verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”)”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze (potentiële) leden

Bij het aangaan van een B Gym abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres. Ook als je al een B Gym abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je onze club bezoekt of wanneer je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals je emailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

Surf- en klikgedrag

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres. 

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

 Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. B Gym heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

Social Media

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door B Gym verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw emailadres, naam of telefoonnummer.

 

HOE GAAN WE OM MET DE GEGEVENS VAN KINDEREN?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van B Gym.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

 

WAAROM VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS? DienstverleningZonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan B Gym haar diensten niet aan je verlenen. We kunnen dan bijvoorbeeld geen ledenpas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot een B Gym vestiging voor jou niet mogelijk is. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. Bij het toekennen van toegang tot B Gym wordt een afbeelding van het desbetreffende lid visueel afgebeeld tijdens het scannen van de pas. B Gym kan niet uitsluiten dat de desbetreffende afbeelding, bedoeld voor de baliemedewerker, tijdens het scannen van de pas zichtbaar is voor omstanders. B Gym werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de Wbp. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichtingB Gym kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing- en verkoopactiviteiten

B Gym kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening of van aan B Gym gelieerde ondernemingen. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via e-mail). Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden, zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten!

(Markt)onderzoek- en analyses

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Cookies


B Gym gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. B Gym gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW GEGEVENS?

Beveiliging

B Gym zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van B Gym in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Bewaartermijn
 Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van B Gym hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS? Inzage


Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je in jouw gym opvragen, welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd. Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief naar B Gym, Postbus 102, 1960 AC te Heemskerk sturen, onder vermelding van “inzage verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. B Gym is gerechtigd om je hiervoor € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen. Correctie


Ieder lid heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kun je in jouw vestiging laten doen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan kun je een brief sturen naar het voorbedoelde adres onder vermelding van “correctie verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen binnen 4 weken een schriftelijke reactie geven.

Verzet


Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals directe marketing activiteiten alsook de verstrekking van jouw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik. Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat B Gym jouw persoonsgegevens gebruikt voor de onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een: – Contact opnemen via ons contactformulier – Email voorzien met naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar administratie@B Gym.nl. Wij zullen binnen 4 weken na het online bezwaar reageren. – Of brief voorzien met naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons postadres. Wij zullen binnen 4 weken na het schriftelijke bezwaar reageren.

Postadres:

B Gym Postbus 102

1960 AC, Heemskerk

Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt: – B Gym direct mailing per post; en/of – Commerciële e-mail, waaronder ook de nieuwsbrief van B Gym; en/of – Telemarketing door B Gym. Uiteraard doen wij er alles aan om jouw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat je in de tussentijd nog door ons wordt benaderd. Overigens kun je commerciële benadering via e-mail veel eenvoudiger stoppen door de instructies te volgen die in het e-mail bericht staan vermeld!

Geen cookies


Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van B Gym, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn. Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website van http://www.youronlinechoices.eu/nl/. Op die website kun je je inschrijven in het ‘volg-me-niet’ register. Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden: http://www.google.nl/privacy/ads/. B Gym neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

GRATIS PROEFLES?

Vrijblijvend een keertje gratis sporten?
VRAAG NU AAN
*Geen zorgen je zit nergens aan vast
close-link